B-05 – Chất tẩy gỉ thép
B-05 – Chất tẩy gỉ thép 03/12/2018 558

B-05 là chất tẩy gỉ thép và bảo quản thép kim loại dạng dung dịch, ...