MAPEFER 1K – chống rỉ cho cốt thép trong bê tông
MAPEFER 1K – chống rỉ cho cốt thép trong bê tông 01/12/2020 534

a xi măng một thành phần có tác dụng chống ăn mòn dùng bảo vệ ...

Lanko Grout 280 – Vữa rót không co ngót (SINGAPOR)
Lanko Grout 280 – Vữa rót không co ngót (SINGAPOR) 01/12/2018 558

MÔ TẢLanko Grout 280 là vữa rót không co ngót gốc xi măng đặc biệt. ...

VINKEMS CSN – Vữa sửa chữa bề mặt bê tông
VINKEMS CSN – Vữa sửa chữa bề mặt bê tông 01/12/2018 615

Vinkems® CSN là một loại vữa kết dính chứa nhựa polymer và silic điôxit, dùng ...

Sika Refit 2000
Sika Refit 2000 01/12/2018 506

Sử dụng Sika Refit® 2000:Sika Refit® 2000 cấu kiện bê tông đúc sẵnSika Refit® 2000 ...

Sikagard 75 EpoCem
Sikagard 75 EpoCem 01/12/2018 539

Sử dụng Sikagard® 75 EpoCem®:Sikagard® 75 EpoCem® cSikagard 75 EpoCem là vữa trám gốc xi ...

Sika MonoTop-610
Sika MonoTop-610 01/12/2018 535

Sử dụng Sika® MonoTop®-610:Sika® MonoTop®-610 sử dụng hệ thống sữa chữa bê tông sika mototopSika® ...

Sika MonoTop 615 HB
Sika MonoTop 615 HB 01/12/2018 517

Sử dụng Sika® MonoTop®-615HB :Sika® MonoTop®-615HB sử dụng trên trần cho vữa và bê tông ...