Lanko Grout 280 – Vữa rót không co ngót (SINGAPOR)
Lanko Grout 280 – Vữa rót không co ngót (SINGAPOR) 01/12/2018 186

MÔ TẢLanko Grout 280 là vữa rót không co ngót gốc xi măng đặc biệt. ...

VINKEMS CSN – Vữa sửa chữa bề mặt bê tông
VINKEMS CSN – Vữa sửa chữa bề mặt bê tông 01/12/2018 184

Vinkems® CSN là một loại vữa kết dính chứa nhựa polymer và silic điôxit, dùng ...

Sika Refit 2000
Sika Refit 2000 01/12/2018 178

Sử dụng Sika Refit® 2000:Sika Refit® 2000 cấu kiện bê tông đúc sẵnSika Refit® 2000 ...

Sikagard 75 EpoCem
Sikagard 75 EpoCem 01/12/2018 183

Sử dụng Sikagard® 75 EpoCem®:Sikagard® 75 EpoCem® cSikagard 75 EpoCem là vữa trám gốc xi ...

Sika MonoTop-610
Sika MonoTop-610 01/12/2018 177

Sử dụng Sika® MonoTop®-610:Sika® MonoTop®-610 sử dụng hệ thống sữa chữa bê tông sika mototopSika® ...

Sika MonoTop 615 HB
Sika MonoTop 615 HB 01/12/2018 175

Sử dụng Sika® MonoTop®-615HB :Sika® MonoTop®-615HB sử dụng trên trần cho vữa và bê tông ...